Att skapa rätt miljö för era lokaler kan vara avgörande för både era kundrelationer och för hur väl anställda presterar. Vi hjälper er att hitta optimala lösningar utifrån de förutsättningar som råder, baserat på de aktiviteter och behov som finns I just era lokaler. Vi utför många typer av inredningar i offentliga miljöer. Kontor, hotel, mässor, events och showrooms är några ex. Omfattningen på uppdragen variererar och utgår alltid från det behov och den budget som finns i varje enskilt projekt.

Hör gärna av er för ett första möte,

Pris alltid på offert.

%d bloggers like this: